Menu
eden-112-logo

Tiesňová linka 112 funguje v SR už 13 rokov

eden-112-logo

10. 02. 2016

Vo štvrtok 11. februára 2.2016 sa v Slovenskej republike, ako aj v ďalších členských štátoch Európskej únie, uskutočniaoslavy Európskeho deň 112, ktorý bude zameraný najmä na zvyšovanie povedomia o existencii a fungovaní Európskeho čísla tiesňového volania 112.

Európske číslo tiesňového volania 112 bolo zavedené v roku 1991 (rozhodnutím Rady z 29. júla 1991) so zámerom etablovania jednotného čísla tiesňového volania fungujúceho popri už existujúcich národných číslach tiesňového volania vo všetkých členských štátoch Európskej únie. V Slovenskej republike tiesňová linka 112 funguje  1. júla 2003. Volanie na číslo tiesňového volania 112 slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, keď je ohrozený život, zdravie, majetok životné prostredie alebo verejný poriadok. Volať možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu (pevnej linky, mobilu, telefónnej búdky). Výhodou čísla tiesňového volania 112 je možnosť lokalizácie volajúceho, ako aj možnosť dovolať sa na 112 aj z mobilných telefónov bez SIM karty.

Slovenská republika je krajinou s veľmi dobrým povedomím o čísle tiesňového volania 112 ako jednotnom európskom čísle tiesňového volania, podľa prieskumu Eurobarometru skončila na druhom mieste v rámci Európskej únie.

Tento rok sa oslava Európskeho dňa 112 uskutoční v Obchodnom centre – Mlyny  v Nitre 11.2. 2016od 10:00 hod. do 14:00 hod. a bude spojená s propagačnými aktivitami, ukážkami prvej pomoci, rozdávaním informačných a upomienkových predmetov, súťažami a odborným výkladom používania európskeho čísla tiesňového volania 112.

e-den-112-banner

Návštevníkom radi priblížia svoju prácu aj policajti a hasiči, ktorí so sebou prinesú na ukážku aj protichemické obleky, dýchacie prístroje a množstvo ďalšieho technického vybavenia. Zároveň budú prebiehať prehliadky a návštevy verejnosti predovšetkým detí a študentov na koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Trenčíne, Žiline a v Trnave. . Okrem študentov a detí sa tento rok bude prikladať dôraz aj na ľudí vo vyšších vekových hraniciach a tomu kedy a ako volať na číslo tiesňového volania 112.

V roku 2015 bolo na tiesňovú linku 112 prijatých 1 446 541 volaní.

Zdroj: HaZZ

0

Zanechaj komentár

You must be logged in to post a comment.
Staršie príspevky:
ILUSTR_poziar strechy RD
Požiar strechy rodinného domu v obci Čerhov

09. 02. 2016 Dňa 8. 2. 2016 o 08.21 h bol ohlásený požiar strechy rodinného domu v obci Čerhov, okres Trebišov. Príčinou...

Zavrieť