Menu

31. 12. 2015 Vážení hasiči, kolegyne, kolegovia, kalendárny rok je za nami a preto mi dovoľte zaželať Vám do nového roka 2016 opäť dobré zdravie, veľa síl, šťastie, veľa lásky, istotu a optimizmus. Rok 2015 bol výnimočne naplnený množstvom plynúcich i nových úloh, predsavzatí a výziev. Mali sme pred sebou ambiciózne plány v oblasti využitia...

Viac...

Pilotný projekt ministerstva vnútra SR neobchádza ani okres Bardejov. Prostredníctvom neho dobrovoľné hasičské zbory získajú novú techniku a vybavením budú schopné zasahovať pri požiaroch, či rôznych živelných pohromách. Projekt začalo rozbiehať ministerstvo vnútra ešte v roku 2008. Vtedy dobrovoľné hasičské zbory dostávali prvé dotácie na nákup techniky a materiálne vybavenie,...

Viac...