Menu

  V súvislosti s pretrvávajúcim horúcim počasím hrozí na celom území Slovenskej republiky zvýšené riziko požiarov, a to najmä v prírodnom prostredí. V takomto období odporúčame občanom: – v prírode nepoužívať otvorené zdroje ohňa (cigarety, zápalky, zapaľovač a pod.), – počas extrémne suchého a veterného počasia nezakladať ohne a...

Viac...

27.12.2015 od 09:00 hod,  Okresná hasičská liga Bardejov organizovala hasičský futbalový turnaj. Hasičské družstvá sa stretli v mestskej športovej hala MIER v Bardejove. Do súťaže sa prihlásilo 12 družstiev. Konkrétne sa prihlásili družstvá: Bardejov, Beloveža, Hrabovec, Komárov, Ľubovec, Mokroluh, Nemcovce, Oľšavce, Rokytov, Stebník, Sveržov, Vyšná Voľa. Po urputnom boji v prvej trojke skončili:...

Viac...