Menu

V nedeľu 26. marca 2017 popoludní bol ohlásený požiar skládky odpadu na Zavarskej ceste v Trnave. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante (z hasičskej stanice v Galante a v Seredi), Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch (z hasičskej stanice v Piešťanoch a v Hlohovci), zo Záchrannej...

Viac...

Za mesiac február 2017 vzniklo na území Slovenskej republiky 618 požiarov, ktorými bola spôsobená priama škoda na majetku vo výške 1 851 620 €. Pri týchto požiaroch bolo 7 osôb usmrtených a 25 zranených. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavujú všetky tieto hodnoty nárast, pričom  počet požiarov sa zvýšil o štvrtinu, výška priamych škôd...

Viac...

V utorok 28. marca 2017 sa v priestoroch historickej budovy Opery SND v Bratislave stretli najlepší záchranári z celého Slovenska spoločne s hrdinami laických záchranných akcií na slávnostnom podujatí Zlatý záchranársky kríž za rok 2016. Poslaním projektu je hľadať a oceniť výnimočné, profesionálne zvládnuté zásahy hasičov, zdravotníkov, policajtov a iných...

Viac...

Dňom 1. apríla 2017 bol  prezidentom Hasičského a záchranného zboru Alexandrom Nejedlým vymenovaný do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Senici Ondrej Hurbanis. Plk. Ing. Ondrej Hurbanis je príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a jeho právnych predchodcov od roku 1982, kedy pôsobil na veliteľských pozíciách ako náčelník odboru požiarnej ochrany a neskôr ako náčelník...

Viac...

Dňa 30. marca 2017 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Hasičským a záchranným zborom, Slovenskou asociáciou hasičských dôstojníkov o.z. a Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. Dohoda medzi partnermi vznikla na základe vzájomnej spolupráce pri príprave realizácie osvetovej kampane „Bezpečný domov s SPP“. Účelom kampane bude priniesť širokej verejnosti osvetu v...

Viac...

V utorok na obed bol ohlásený požiar v priestoroch mäsokombinátu v katastri obce Tonkovce – časť Nový Život, okres Dunajská Streda. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede (z hasičskej stanice v Šamoríne) a členovia dobrovoľného hasičského zboru obcí Hubice a Zlaté Klasy jedným C a dvomi vysokotlakovými...

Viac...

Dňom 1. apríla 2017 bol  prezidentom Hasičského a záchranného zboru Alexandrom Nejedlým vymenovaný do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Skalici Jozef Jankovič. Pplk. Ing. Jozef Jankovič pôsobí v Hasičskom a záchrannom zbore od roku 2002. Zastával funkciu vedúci technik špecialista, na ktorej zotrval až do roku 2009.  Dňom 1. mája 2009 bol...

Viac...

Dňa 31. marca 2017 bol prezidentom Hasičského a záchranného zboru Alexandrom Nejedlým vymenovaný do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Dušan Bakoš.  Kpt. Mgr. Dušan Bakoš začal pracovať ako požiarnik v roku 1998 na Okresnej správe Zboru PO v Námestove. V roku 2001 sa stal príslušníkom Okresného riaditeľstva Hasičského...

Viac...

Dňa 28. 2. 2017 o 03,18 h bol ohlásený požiar osobného motorového vozidla v meste Martin. Požiarom bolo následne celkovo zasiahnutých päť vozidiel: Škoda Felícia, Renault Kango, Opel Astra, Peugeot a Hyundai. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine dvoma vysokotlakovými prúdmi. Následkom požiaru vznikla...

Viac...