Menu
default_post

Elektronická požiarna signalizácia (EPS)

default_post

Prevencia je najdôležitejšia, ale požiar vznikne, tak na druhom a podstatnom mieste je EPS systém. Hlavou funkciou EPS systémov je uhasiť, prípadne stlmiť oheň a tak zmenšiť škody ktoré by nastali, keby sa požiar rozšíril.
EPS delíme na:
• mechanické hlásiče – je nutné ich mechanické spustenie
• automatické hlásiče – reagujú automaticky pri zmene fyzikálnych parametrov
• automatické tepelné hlásiče
• automatické optické hlásiče
• automatické dymové hlásiče
• automatické ionizačné hlásiče

2

Zanechaj komentár

You must be logged in to post a comment.