Menu
hazzIMG2043

Prehľad požiarovosti na Slovensku za trištvrte roka 2016

hazzIMG2043

Za trištvrte roka 2016 vzniklo na Slovensku 6 623 požiarov, ktoré spôsobili škodu vo výške 22 376 260 €. Pri týchto požiaroch bolo 34 osôb usmrtených a 149 zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka poklesol počet požiarov o 2 556 prípadov a tiež klesla výška priamej škody o 7 057 055 €.
Z hľadiska bolo najviac požiarov zaznamenaných v Košickom (1 170) a v Prešovskom kraji (1 019) a najmenej v Trenčianskom kraji (566 požiarov). Najvyššiu materiálnu škodu spôsobili požiare v Nitrianskom kraji (4 820 960 €) a najnižšiu v Trenčianskom kraji (1 794 415 €).
Situácia v požiarovosti za trištvrte roka 2016 bola priaznivejšia ako v rovnakom období minulého roka, a to vo všetkých základných ukazovateľoch (počet požiarov, výška priamej škody, počet usmrtených a zranených osôb).
Zo štatistických údajov o požiarovosti za deväť mesiacov tohto roka vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v mesiaci marec (1 099). Najčastejšie horelo v sobotu (1 069 požiarov) a v piatok (1 025 požiarov), najmenej v utorok (859 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov vzniklo v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (470).
Najviac usmrtených a zranených osôb za sledované obdobie bolo vo vekových kategóriách od 15 do 60 rokov (17 usmrtených a 100 zranených) a nad 60 rokov (13 usmrtených a 29 zranených).
Z hľadiska viac ako polovica všetkých požiarov za trištvrte roka 2016 vznikla následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb – 3 334 požiarov, pričom je to pokles o 1 958 požiarov oproti vlaňajšku. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (985). Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 984 požiarov (o 62 menej ako v rovnakom období minulého roka), úmyselné zapálenie bolo príčinou vzniku 923 požiarov (o 173 menej ako minulý rok).
Celkovú bilanciu požiarovosti na trištvrte roka 2016 najviac ovplyvnilo bytové hospodárstvo (1 306 požiarov s výškou škody 4 256 020 €), nakladanie s odpadom (1 135 požiarov, výška škody 421 955 €), cestná doprava (778 požiarov, výška škody 3 597 410 €) a poľnohospodárstvo (759 požiarov, výška škody 1 541 105 €).
Najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru vzniku tvoria požiare, ku ktorým došlo . Za hodnotené obdobie trištvrte roka vzniklo v tejto kategórii 4 640 požiarov, čo je o 2 409 menej ako vlani. Pri týchto požiaroch bola jedna osoba usmrtená a 32 zranených. Najpočetnejšiu skupinu pritom tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (1 003 požiarov).
V vzniklo 1 137 požiarov s priamou škodou 3 405 555 €, 21 osôb bolo usmrtených a 85 zranených (ide o najnepriaznivejšiu bilanciu usmrtených a zranených osôb z hľadiska priestoru vzniku). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k poklesu počtu požiarov o 39 prípadov a škody boli nižšie o 66 405 €. Bilanciu požiarovosti v tejto skupine ovplyvnili najmä požiare rodinných domov a v budovách bytového fondu. V rodinných domoch evidujeme vznik 745 požiarov, ktoré spôsobili priamu škodu 2 486 365 €, 15 osôb bolo usmrtených a 44 zranených. V bytových domoch vzniklo 364 požiarov so škodou 618 655 €, 4 osoby boli usmrtené a 40 bolo zranených.
bolo zaevidovaných 100 požiarov, ktoré spôsobili škodu 3 576 315 €, 4 osoby boli usmrtené a jedna bola zranená. V počte požiarov sa oproti minulému roku jedná o pokles o 4 požiare, avšak výška škody vzrástla o 2 715 035 €.
Vo vzniklo 98 požiarov so škodou 2 778 480 €, čo je o 12 prípadov viac ako vlani, naopak škoda poklesla o 5 577 465 €.
došlo k 35 požiarom (o 1 menej ako minulý rok), pri ktorých vznikla škoda 2 251 075 €, t. j. pokles o 1 074 545 € oproti vlaňajšku.

Zdroj: HaZZ
Foto: Matej Kurinec

0

Zanechaj komentár

You must be logged in to post a comment.
Staršie príspevky:
hazzIMG2041
Hasiči zasahovali pri požiari elektromobilu

Vo štvrtok 27. októbra 2016 krátko po 18.00 hod. bol ohlásený požiar elektromobilu na motorkárskej dráhe na Dráhovej ulici v obci...

Zavrieť