Menu
hazzIMG2238

Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za mesiac január 2017

hazzIMG2238

Za mesiac január 2017 vzniklo na území Slovenskej republiky 876 požiarov, ktoré spôsobili škodu vo výške viac ako 8 mil. €. V porovnaní s vlaňajším rokom počet požiarov stúpol o 188 prípadov, čo predstavuje nárast o 27 %. Taktiež sa zvýšila hodnota priamych škôd spôsobených požiarmi oproti minulému roku a to až o 141 %. Výrazný nárast v rámci tohto ukazovateľa bol spôsobený najmä požiarom, ktorý vznikol dňa 14. januára 2017 v bratislavskej mestskej časti Dúbravka v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou technického skla. Škoda pri tomto požiari bola vyčíslená na 5 000 000 €. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha.
Pri požiaroch v mesiaci január bolo usmrtených 5 osôb (o polovicu menej ako vlani) a 35 osôb bolo zranených (nárast o 84 %). Z celkového počtu zranených boli 3 deti, 18 osôb bolo vo veku od 15 do 60 rokov, 12 osôb prekročilo vekovú hranicu 60 rokov a zranení boli tiež 2 profesionálni hasiči.
Z hľadiska územno-správneho členenia najviac požiarov bolo zaznamenaných na území Banskobystrického kraja (155) a najmenej na území Trenčianskeho kraja (63). Najvyššie materiálne škody boli vyčíslené pri požiaroch v Bratislavskom kraji (5 341 620 €) a najnižšie v Košickom kraji ( 208 350 €).
V januári 2017 najčastejšie horelo nedeľu (175 požiarov) a najmenej v stredu (91 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov bolo zaevidovaných v časovom intervale od 17. do 18. hodiny (69 požiarov).
Bilanciu požiarovosti z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností negatívne ovplyvnilo najmä , a to najvyšším počtom požiarov (458), najvyšším počtom usmrtených (4) a zranených osôb (31). Škody v bytovom hospodárstve dosiahli 1 682 230 €. Oproti minulému roku došlo k nárastu počtu požiarov a škôd vzniknutých pri požiaroch v bytovom hospodárstve približne o  polovicu. V rodinných domoch vzniklo 339 požiarov so škodou 855 170 €, 3 osoby boli usmrtené a 15 bolo zranených. V bytových domoch bolo zaevidovaných 61 požiarov so škodou 368 610 €, pričom tieto požiare si vyžiadali jeden ľudský život a 13 zranených osôb. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch aj v bytových domoch bolo vyhorenie sadzí.
Pri vzniklo 113 požiarov so škodou 14 910 €.
V odvetví vzniklo 86 požiarov so škodou 277 190 €. Osobné a dodávkové automobily horeli v 80 prípadoch, pričom najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov boli prevádzkovo-technické poruchy.
Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré boli zapríčinené (282 prípadov) a (256 prípadov), čo v oboch prípadoch predstavuje približne 30 % z celkového počtu požiarov. V dôsledku požiarov spôsobených poruchou, nevyhovujúcim stavom vykurovacích telies, dymovodov a komínov vznikli škody vo výške 394 970 € a 5 osôb utrpelo zranenia rôzneho charakteru. Pri požiaroch zapríčinených nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých boli škody vyčíslené na 727 730 €, 3 osoby boli usmrtené a 10 bolo zranených. Za mesiac január 2017 bolo založených 90 požiarov.

Zdroj: HaZZ
Foto: ilustračné


0

Zanechaj komentár

You must be logged in to post a comment.
Staršie príspevky:
hazzIMG2236
Požiar úžitkového motorového vozidla v Dunajskej Strede

V utorok 7. februára 2017 v nočných hodinách bol ohlásený požiar úžitkového motorového vozidla v Dunajskej Strede na parkovisku na...

Zavrieť