Menu
hazzIMG2096

Slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli

hazzIMG2096

V rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa dnes v Bruseli uskutočnilo pracovné stretnutie pod názvom „Working together for Safety in Buildings“. Rokovanie otvoril príhovorom prezident HaZZ Alexander Nejedlý, ktorý stál pri zrode myšlienky vzájomného stretnutia členských krajín. Cieľom pracovného rokovania je prehĺbenie spolupráce členských krajín EÚ na úseku ochrany pred požiarmi, vzájomná unifikácia legislatívnych pravidiel a štatistických ukazovateľov, výmena skúseností v súvislosti s nástrahami migračnej  vlny v Európe a v neposlednom rade snaha o pokračovanie v pravidelných stretnutiach členských krajín EÚ so zámerom zefektívnenia vzájomnej spolupráce na úseku ochrany pred požiarmi a likvidácii mimoriadnych udalostí v Európe.
Slovensko sa stalo historicky prvým členským štátom Európske Únie, ktorý inicioval vzájomné stretnutie zástupcov pôsobiacich na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských zborov v Európe. Medzi odbornými príspevkami boli aj príspevky z Francúzska, Dánska, Estónska a Bulharska.

 

Zdroj: HaZZ
Foto: HaZZ

slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli 01
slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli 02
slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli 03
slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli 04
slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli 05
slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli 06
slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli 07
slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli 08
slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli 09
slovensko iniciovalo stretnutie v Bruseli 10
   
0

Zanechaj komentár

You must be logged in to post a comment.
Staršie príspevky:
hazzIMG2093
Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za mesiac október 2016

Z evidovaných štatistických údajov o požiarovosti vyplýva, že za mesiac október 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 460 požiarov, čo...

Zavrieť