• Pracovný odev BOSSMAN je určenýpre bežný výkon práce na hasičskej stanici. Komplet sa skladá z bundy a nohavíc.
  • Pracovná hasičská rovnošata YARA je určená pre bežný výkon práce na hasičskej stanici.
  • Pracovná hasičská rovnošata UBO PROFIje určená pre bežný výkon práce na hasičskej stanici.Rovnošata sa skladá z bundy a nohavíc.
  • Pracovný hasičský komplet PSII UBO je určený pre bežný výkon práce na hasičskej stanici.Rovnošata sa skladá z bundy a nohavíc.  
  • Zásahový komplet BUSHFIRE SKOchranný odev pre hasičov určený na zdolávanie požiarov na voľnom priestranstve. Je vyrobený z NOMEX, ma ochranu SOFIGUARD, väzbu RIP STOP, ramená HIGH VIS- žlté 
  • Zásahový komplet BUSHFIRE CZOchranný odev pre hasičov určený na zdolávanie požiarov na voľnom priestranstve. Je vyrobený z NOMEXu Comfort RS 220g/m2. Normy: EN 15614:2007, EN ISO 11612,EN 1149 - 5
  • Zásahový viacvrstvový komplet PATRIOT  MATERIÁL ZLOŽENIE:Nomex® STRIKE, 220 g/m2 - SOFIGUARD® PU Membrána SKIN LINE FR, 145g/m2 ARALINEX, 250g/m2 CHARAKTERISTIKA: výborné tepelně-izolační vlastnosti THERMO-TEX TEST ( testováno podle EN 469:2005 - příloha C) – popáleniny 2. /3. stupně
  • Zásahový komplet BUSHFIRE CZOchranný odev pre hasičov určený na zdolávanie požiarov na voľnom priestranstve. Je vyrobený z NOMEXu Viscose. Ochrana SOFIGUARD. Normy: EN 15614:2007, EN ISO 11612,EN 1149 - 5  
  • Ako PATRIOT PLUS + vypchávky kolien KEVLAR SILICONE + strhi TIGER PLUS  MATERIÁL ZLOŽENIE:Nomex® STRIKE, 220 g/m2 - SOFIGUARD® PU Membrána SKIN LINE FR, 145g/m2 ARALINEX, 250g/m2 CHARAKTERISTIKA: výborné tepelně-izolační vlastnosti THERMO-TEX TEST ( testováno podle EN 469:2005 - příloha C) – popáleniny 2. /3. stupně