• Kĺbový rozdeľovač vyvinutý pre potreby hasičského športu. Plynulé prechody vo vnútri tela rozdeľovača znižujú turbulentné prúdenie. Tento vylepšený model má ešte viac zovreté uhly medzi vývodmi C čo umožňuje lepšie rozhodenie hadíc k prúdarom a menšie rozhadzovanie hadíc   do strán.
  • Kĺbový rozdeľovač vyvinutý pre potreby hasičského športu.Plynulé prechody vo vnútri tela rozdeľovača znižujú turbulentné prúdenie. Tento model má ešte viac zovreté uhly medzi vývodmi C čo umožňuje lepšie rozhodenie hadíc k prúdarom a  lepší priechod vody rozdeľovačom s efektom lepšieho výtlaku v hadiciach C. Hmotnosť rozdeľovača 5,7 kg. Kvalitné...
  • Novinka ku kĺbovým rozdeľovačom  SDH plus extra . Uhol pri používaní klasických prírub je 67,4°, pri používaní zovretých prírub 41,1°