• Športová hadica s hladkou gumovou vložkou , bez spojom, vyhovujúca najvyšším nárokom hasičského športu na plošnú šírku C65-100mm.
  • Športová hadica s hladkou gumovou vložkou s originálnymi kovanými nemeckými spojkami KW  a upravenými hrdlami na priemer 63 mm.  Najexponovanejšia časť hrdla je vyrobená z ocele s povrchovou úpravou pozinkovaním.  plošná šírka C65-100mm.
  • Športová hadica s hladkou gumovou vložkou so spojkami. plošná šírka C65-100mm.
  • Športová hadica s hladkou gumovou vložkou v prevedení ULTRA , bez spojom, vyhovujúca najvyšším nárokom hasičského športu na plošnú šírku C65-100mm.
  • Športová hadica s hladkou gumovou vložkou v prevedení ULTRA  s originálnymi kovanými nemeckými spojkami KW  a upravenými hrdlami na priemer 63 mm.  Najexponovanejšia časť hrdla je vyrobená z ocele s povrchovou úpravou pozinkovaním.  plošná šírka C65-100mm.
  • Športová hadica s hladkou gumovou vložkou v prevedení ULTRA so spojkami. plošná šírka C65-100mm.