Táto “kráľovská” disciplína požiarneho športu sa najviac približuje činnosti jednotiek požiarnej ochrany pri zásahu. Súťaží pri nej sedemčlenná družstvá.
Pri príprave na plnenie disciplíny si členovia družstva pripraví na základňu požiarnej striekačku, 2 ks hadíc B, 4 ks hadíc C, rozdeľovač, 2 ks prúdnic, 2 ks savíc a sací kôš (profesionáli súťažia na 3 ks B hadíc). Okrem savic nesmie žiadne náradie presahovať obrys základne.
Vo vzdialenosti 4 m od základne je umiestnený vodný zdroj a vo vzdialenosti 75 m od osi tejto základne sú umiestnené dva terče.
Motorovú striekačku a náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku si družstvo pripraví k základni. Počas prípravných minút musí družstvo umiestniť na základňu motorovú striekačku a náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku. Na zabezpečenie náradia proti pohybu nesmú byť použité žiadne podpery alebo nežiadúce náradie pre požiarny útok. Zuby polospojok sa nesmú dotýkať. Žiadne náradie s výnimkou savíc nesmie presahovať základňu a žiadne náradie sa nesmie dotýkať zeme. Motorová striekačka sa nesmie v čase prípravy štartovať na základni. V okamihu štartu musí byť v pokoji. Po štarte vybehne družstvo od štartovacej čiary, naštartuje motorovú striekačku, vykoná prívodné vedenia (sací kôš naskrutkuje pred ponorením do nádrže), dopravné vedenie, útočné prúdy a nastrieka oba terče (terče sú buď sklopné alebo s 10 l nádržou). Voda v nádrži je v tej dobe usporiadateľom priebežne dopĺňaná. Pri striekaní do terčov nesmie žiadny z členov družstva prekročiť nástrekovú čiaru. Požiarny útok sa považuje za skončený signalizáciou oboch terčov alebo zopnutím časomiery po zhodení alebo nastriekaní oboch terčov.  Po ukončení pokusu môžu súťažiaci prívodné vedenia rozpojiť až na pokyn rozhodcu.

Technické parametre disciplíny

Základňa pre motorovú striekačku a náradie má rozmery 2m x 2m a vysoká je do 10 cm,

Štartovacia čiara je vzdialená 10m od stredu základne,

Náradie na požiarny útok: 1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu bez viečka,2 ks nasávacie hadice s dĺžkou 2,5m (±10 cm ) vrátane koncoviek, priemer 110 mm so skrutkovým spojením alebo 4 ks nasávacie hadice s dĺžkou 1,6m (±10 cm) vrátane koncoviek s priemerom 110 mm so skrutkovým spojením spojené po dvoch dieloch, 1 ks nasávací kôš s priemerom 110 mm so spätnou klapkou alebo ventilom bez úprav, 1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav, 2 ks hadíc B priemer 75 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m (±1 m), s minimálnou šírkou plochej hadice 113 mm, 4 ks hadíc C priemer 52 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m (±1 m), s minimálnou šírkou plochej hadice 79 mm, 2 ks prúdnic C, priemer výstrekovej hubice 12,5 mm (±0,1 mm), dĺžky 40 – 50 cm, celokovové, 2 ks kľúče na polospojky,

Súťažiaci súťažia jednotne ustrojený, spodný diel musí zakrývať lýtka a vrchný diel musí prekrývať ramená. Na ochranu hlavy musí používať ochrannú prilbu a musí použiť ľahký služobný alebo bojový opasok.

Viac info tu.