Dĺžka dráhy (štart-cieľ) je 100 m, šírka dráhy je 2,5 m. Vo vzdialenosti 23 m od štartu je uprostred dráhy umiestnená prekážka o šírke a výške 2 m. Za touto prekážkou si pretekár umiestni dve dvadsaťmetrovej požiarne hadice veľkosti C- 52 mm. Desať metrov za hadicami začína nábehový mostík kladiny dĺžky 2 ma šírky 25 cm. Rovnakých rozmerov je aj seběhový mostík. Vlastná kladina je dlhá 8 m, široká 18 cm a vysoká 1,2 m. Vo vzdialenosti 25 m pred cieľom je vyznačené územie pre umiestnenie rozdeľovača.
 
Súťažiaci s prúdnicou sa postaví pred štartovú čiaru, ale nestojí na nej (prúdnice môže byť v ľubovoľnej polohe). Po odštartovaní prekoná prekážku, uchopí hadice a rozvinie ich pred, na, alebo za kladinou, prebehne kladinu, zoskočí z kladiny za ohraničujúcu čiaru do vlastnej dráhy, spojí hadice, jednou půlspojkou je napojí na rozdeľovač, pripojí prúdnicu a prebehne cieľom.
Po prebehnutí cieľom musí byť všetky půlspojky spojené. Pretekár v cieli musí držať hadice takým spôsobom, aby sa rozhodca mohli presvedčiť o správnosti spojenia prúdnice s hadicou, v opačnom prípade sa výsledok nemusí započítať. Prúdnicu pretekár odpojí až na pokyn cieľového rozhodcu. Ženy a dorastenky miesto prekážky prekonajú nízku prekážku (80 cm).