Je to zrejme divácky najatraktívnejšie disciplína požiarneho športu. Výstup do 4. podlažia cvičnej veže je veľmi náročná disciplína, spájajúca v sebe výbušnú silu rúk s koordináciou nôh. Preto v nej môžu súťažiť len profesionálni hasiči. Niet divu, keď pretekár musí vyšplhať takmer až do 11 m.
Konštrukcia štvorposchodovej cvičné veže je tvorená kovovými profilmi obloženými z prednej strany doskami, v ktorých sú v druhom, treťom a štvrtom podlaží umiestnená okná. Parapet okna druhého podlažia je vo výške 4,25 ma vzdialenosti medzi parapety druhého, tretieho a štvrtého podlažia sú 3,3 m. Poschodie 4. poschodia je tak vo výške 10, 85 m. Pri plnení disciplíny sa pod vežou umiestňuje z bezpečnostných dôvodov zaisťovacie poduška. Hmotnosť hákového rebríka musí byť najmenej 8,5 kg.


Súťažiaci s jednohákovým rebríkom v ruke štartuje zo vzdialenosti 32,25 m od cvičné veže. Držaný rebrík môže štartovaciu čiaru presahovať podľa potreby pretekára. Ruky súťažiaceho môžu presahovať cez štartovú čiaru ak sa dotýkajú len rebríka. Štart môže byť nízky alebo vysoký, pri vysokom štarte sa rebrík musí dotýkať zeme. Po odštartovaní dobehne sa rebríkom k veži, zavesí ho na parapetnú dosku okna 2. podlažia cvičnej veže, vystúpi po ňom, vysadne na parapetnú dosku, prevesí rebrík do 3. podlažia, vystúpi po ňom, vysadne na parapetnú dosku, prevesí rebrík do 4. podlažia a vystúpi po ňom. Pokus je ukončený pri dotyku súťažiaceho oboma nohami podlahy v 4. podlaží cvičné veže.