Požiarny šport spája atletiku s určitými prvkami a úkony z práce hasičov. Pre jeho zvládnutie je nutné spojiť rýchlosť a obratnosť, nebáť sa prekážok, ani ohňa, ani výšok. Požiarny šport sa skladá zo štyroch disciplín, dve sú tímové a dve individuálne.

Beh na 100 metrov s prekážkami je individuálna disciplína, v ktorej pretekár prekonáva 2 m vysokú bariéru, potom zbiera dve hadice, s ktorými beží cez kladinu (dlhá 8 m, široká 18 cm a vysoká 1,2 m). Ďalšou úlohou je spojenie hadíc, napojenie jednej z nich na rozdeľovač a nakoniec po napojenie prúdnice prebehnutí cieľom.

Druhou individuálne disciplínou požiarneho športu je výstup do 4.podlažia cvičnej veže pomocou hákového rebríka, vážiaceho 8,5 kg.

Členovia štafety 4×100 metrov s prekážkami musí prekonávať na trati rôzne prekážky a uhasiť skutočný oheň. Úlohou je v čo najkratšom čase doniesť do cieľa hasičskú prúdnicu, ktorá slúži ako štafetový kolík.

Posledný disciplínu, požiarny útok, plní 7 členov tímu. Ich úlohou je v čo najkratšom čase prepojiť zdroj vody (nádrž), motorovú striekačku, hadice, rozdeľovač a prúdnice, dobehnúť k dvom terčom vzdialeným 75 metrov a potom sa do nich trafiť prúdom vody. Riadi sa podľa pravidiel požiarneho športu. Víťazom súťaže sa stane družstvo a súťažiaci s najnižším časom.